ICLC13: Final Call for Papers – Extended Submission Period

November 4, 2014

13th International Cognitive Linguistics Conference (ICLC13)

http://www.northumbria.ac.uk/iclc13

20-25 July 2015, Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, UK

FINAL CALL FOR PAPERS – EXTENDED SUBMISSION PERIOD

The deadline for general and theme session papers/posters to ICLC13 has been extended by 7 days. The new deadline is Monday, 10 November 2014.

The 13th International Cognitive Linguistics Conference will be held at Northumbria University, 20-25 July 2015, in Newcastle-upon-Tyne, UK. We invite a broad range of papers taking a cognitive, functional, typological, and discourse approach to the study of language and cognition. The special theme of ICLC13 is “bringing together theory and method”. We welcome papers that demonstrate, or reflect upon, the successful union of modern empirical methods with sound theory.

A (non-exhaustive) list of potential topics is provided on the conference homepage http://www.northumbria.ac.uk/iclc13. Go to: Call for Papers > Potential Topics.

The language of the conference is English. Both general and theme (parallel) session talks will be allocated 25 minutes, which includes time for questions and discussion. Posters will stay up for a day and will be allocated to dedicated, timetabled sessions.

Abstract Submission:

Each author may submit maximally one single-authored and one co-authored paper, regardless of whether they are intended for the general or a special theme session. All abstracts must be submitted electronically through EasyAbs:

http://linguistlist.org/easyabs/iclc13

The extended submission period is 1 August – 10 November 2014.

Abstracts must not exceed 1 page of A4 (including title, data, figures and references), and should be formatted in the following way. Please use 10 point Arial (Unicode) font, single-spaced and set margins to 1 inch (2.54cm) all around. Abstracts will be subjected to blind review by a minimum of two referees from an international Scientific Committee, so author names should not appear anywhere on abstracts (you may cite yourself as [Author] or in the third person for previously published work). Please include a list of five keywords that describe the research at the top of the abstract to assist the reviewing process.

Theme session authors should also make sure to note the title of the theme session at the top of their abstracts.

Authors must include the following information on the EasyAbs web page: (1) name(s) of author(s); (2) affiliation(s); (3) email address; and (4) preference for general, theme or poster presentation. Authors should upload .pdf versions of their abstracts to preserve special formatting or fonts.

Please see the conference website for more information about the conference, venue, and abstract submission: http://www.northumbria.ac.uk/iclc13

Important Dates:

Extended deadline for abstract submission: 10 November 2014

Notification of acceptance: 15 January 2015

Dates of conference: 20-25 July 2015

Please direct all enquiries to ICLC13@northumbria.ac.uk


Vacature Hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen (Universiteit Utrecht)

October 31, 2014

Hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen

Functie
Per 1 september 2015 zoekt de Universiteit Utrecht een hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW). De opleiding CIW in Utrecht integreert de studie van taal als communicatiemiddel met de studie van de rol van media in communicatie. De hoogleraar speelt een belangrijke rol bij de verdere integratie van deze twee perspectieven. De hoogleraar verzorgt onderwijs op BA- en op MA-niveau. Van de kandidaat wordt een actieve, leidende en coördinerende rol verwacht binnen de opleiding CIW. Afhankelijk van de expertise en voorkeuren van de kandidaat, zal het onderzoek worden ondergebracht in het Utrechts instituut voor Linguïstiek OTS (UiL OTS) of in het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk onderzoekinstituut (ICON). De leerstoel zal mede trekker worden van een sterk verbindende, interdisciplinaire onderzoekslijn. De leerstoel valt onder het departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC) van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Profiel
De succesvolle kandidaat

• is een excellente senior-onderzoeker met aantoonbare kennis op tenminste één van de twee voor CIW relevante wetenschapsgebieden en heeft ervaring in onderwijs en onderzoek met de integratie van die gebieden;
• heeft laten zien dat hij/zij in staat is een eigen, vernieuwende onderzoekslijn op te zetten en daarvoor onderzoeksubsidies te verwerven en als coach jonge onderzoekers, met name promovendi, te stimuleren en begeleiden;
• is in staat internationaal en interdisciplinair samen te werken, zoals blijkt uit samenwerkingsverbanden en publicaties;
• is een motiverend en gemotiveerd docent, die gebruik maakt van hedendaagse onderwijsmethoden en die eigen onderzoeksprojecten kan vertalen naar een dynamische onderwijsomgeving;
• is in staat tot het aangaan, uitbouwen en goed onderhouden van zowel geformaliseerde als informele netwerken, in de academische wereld en in de maatschappelijke velden en valorisatiedomeinen van taal, media en communicatie;
• beschikt aantoonbaar over de communicatieve en organisatorische vaardigheden die vereist zijn voor deze functie en is een teamspeler met leidinggevende en relationele capaciteiten;
• is de Nederlandse taal machtig en is vertrouwd met de Nederlandse context waarin de opleiding staat. Van buitenlandse kandidaten wordt verwacht dat zij binnen korte tijd (twee jaar) vertrouwd raken met de Nederlandse taal en de context.

Aanbod
Wij bieden een aanstelling van 1 fte voor 5 jaar. Na een positieve evaluatie is er zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt minimaal € 5.003,- en maximaal € 7.285,- bruto per maand bij een voltijdse aanstelling.

Over de organisatie
De Universiteit Utrecht heeft een krachtige ambitie ten aanzien van onderwijskwaliteit en studiesucces. Dat geldt ook voor de scherpe onderzoeksprofilering op vier thema’s: Sustainability, Life Sciences, Dynamics of Youth en Institutions. De Universiteit Utrecht staat midden in de samenleving en draagt bij aan antwoorden op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 900 medewerkers en 7000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen:

1. filosofie en religiewetenschap,
2. geschiedenis en kunstgeschiedenis,
3. media- en cultuurwetenschappen en talen,
4. literatuur en communicatie.

Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context.
De ambitie van de bacheloropleiding CIW is afgestudeerden zodanig op te leiden in de analyse van beeld/geluid, taal en interactie, dat ze in alle beroepenvelden inzetbaar zijn waar de keuze en combinatie van media een rol spelen. Verder zijn zij voldoende voorbereid om deel te nemen aan tenminste één van de volgende academische masterprogramma’s:

• Communicatie en organisaties,
• Film- en televisiewetenschap,
• Nieuwe media en
• Digitale cultuur of Interculturele communicatie

Deze onderwijsdoelstellingen worden uiteraard gevoed door het interdisciplinaire onderzoek op dit terrein.

De leerstoel wordt ondergebracht bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie als penvoerder van de opleiding CIW. Er zal een nauwe samenwerking zijn met de bestaande leerstoelen die direct betrokken zijn bij CIW, met name Taalbeheersing van het Nederlands, Tekstontwerp en Communicatie en Discourse, Cognition and Communication. Binnen het departement Media- en Cultuurwetenschappen (MCW) is samenwerking mogelijk met de leerstoelen Media en communicatie, Mediatheorie, Film- en televisiegeschiedenis en Kunst, cultuur en diversiteit.

De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat. Bovendien biedt de Universiteit Utrecht aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Aanvullende informatie
Heeft u belangstelling? Vraag het profiel dan op bij de afdeling HR van de faculteit Geesteswetenschappen: (030) 253 6244 of hr.gw@uu.nl.

Neem voor nadere inlichtingen contact op met prof. dr. T.J.M. Sanders (Departementshoofd), (030) 253 6080 of t.j.m.sanders@uu.nl.

Solliciteren
Uw sollicitatie, bestaande uit een motivatie, CV en publicatielijst, kunt u tot 1 december 2014 indienen via onderstaande link.
De selectie van kandidaten voor de sollicitatiegesprekken vindt plaats in januari 2015.
Het geven van een proefcollege, het indienen van een onderzoeksplan evenals een assessment kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Reageren uiterlijk 1 december 2014.

Reageren uiterlijk
01/12/2014


ICLC13: Final call for papers

October 23, 2014

13th International Cognitive Linguistics Conference (ICLC13)

http://www.northumbria.ac.uk/iclc13

20-25 July 2015, Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, UK

This is a final call for abstracts for the 13th International Cognitive Linguistics Conference to be held at Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, UK, 20-25 July 2015. The deadline for all abstracts (for the general session, poster session, and previously submitted theme sessions) is Monday, 3 November 2014.
We invite a broad range of papers taking a cognitive, functional, typological, and discourse approach to the study of language and cognition. The special theme of ICLC13 is “bringing together theory and method”. We welcome papers that demonstrate, or reflect upon, the successful union of modern empirical methods with sound theory.

A (non-exhaustive) list of potential topics is provided on the conference homepage http://www.northumbria.ac.uk/iclc13. Go to: Call for Papers > Potential Topics.

The language of the conference is English. Both general and theme (parallel) session talks will be allocated 25 minutes, which includes time for questions and discussion. Posters will stay up for a day and will be allocated to dedicated, timetabled sessions.

Abstract Submission:

Each author may submit maximally one single-authored and one co-authored paper, regardless of whether they are intended for the general or a special theme session. All abstracts must be submitted electronically through EasyAbs:

http://linguistlist.org/easyabs/iclc13

The submission period is 1 August – 3 November 2014.

Abstracts must not exceed 1 page of A4 (including title, data, figures and references), and should be formatted in the following way. Please use 10 point Arial (Unicode) font, single-spaced and set margins to 1 inch (2.54cm) all around. Abstracts will be subjected to blind review by a minimum of two referees from an international Scientific Committee, so author names should not appear anywhere on abstracts (you may cite yourself as [Author] or in the third person for previously published work). Please include a list of five keywords that describe the research at the top of the abstract to assist the reviewing process.

Theme session authors should also make sure to note the title of the theme session at the top of their abstracts.

Authors must include the following information on the EasyAbs web page: (1) name(s) of author(s); (2) affiliation(s); (3) email address; and (4) preference for general, theme or poster presentation. Authors should upload .pdf versions of their abstracts to preserve special formatting or fonts.

Important Dates:

Deadline for abstract submission: 3 November 2014

Notification of acceptance: 15 January 2015

Dates of conference: 20-25 July 2015

Please direct all enquiries to ICLC13@northumbria.ac.uk


Cogling-6 (11-12 Dec 2014, Ghent): online registration

October 2, 2014

We would like to inform you that registration for Cogling-6, the biennial conference of the Belgium Netherlands Cognitive Linguistics Association (BeNeCLA), is now open, via the following online registration form. You will find a provisional programme and some practical information on the conference website.

The conference fee is 80 EUR, which covers all conference materials, refreshments and coffee breaks, as well as two cold lunches at the conference venue on Thursday 11 and Friday 12 December. The deadline for online registration is 4 December 2014. In addition, there is a conference dinner on Friday evening in restaurant Het Pakhuis. The price is 70 EUR for a three-course menu with matching wines, aperitifs and coffee (cf. the online registration form).

We hope to welcome you in Ghent in December,

The CogLing-6 organisers

Timothy Colleman (Ghent University)
Renata Enghels (Ghent University)
Tim Geleyn (Ghent University)
Peter Lauwers (Ghent University)
Miriam Taverniers (Ghent University)

Frank Brisard (University of Antwerp)
Paul Sambre (University of Leuven)


Call for Papers: TDL-2, June 3-5, 2015

September 23, 2014

THINKING, DOING, LEARNING: USAGE BASED PERSPECTIVES ON SECOND LANGUAGE LEARNING

Confirmed keynote speakers:
Teresa Cadierno
Wander Lowie
Simona Pekarek Doehler
Steve Thorne

Invited Colloquium:
Converging evidence in Thinking, Doing, Learning from one dataset
Gale Stam

After the successful first conference in Denmark in 2013 (http://www.selc.dk/conference/), the University of Groningen will host the second one. The conference will take place from Wednesday June 3 to Friday June 5 at the University of Groningen in Groningen, The Netherlands
The field of second language (L2) learning research has come to sustain a multitude of perspectives on language and learning but also on broader issues such as the crossing points between sociality, the nature of human interaction, and individual cognition. Along with this great theoretical, methodological and empirical variety comes an expansion of what is traditionally thought of as the core of language and the nature of learning.
This conference brings together perspectives that find mutual kinship in a view of language as an embodied, semiotic, symbolic tool used for communicative and interactional purposes and an understanding of language use as the preeminent condition for language learning – perspectives that we conjoin under the umbrella term of usage based perspectives.
Such perspectives yield a wide variety of questions to be answered – from societal issues of what it means to interact in an L2 to how speakers carry out social, sense-making moment-to-moment activities, and from the environments of language use and learning to the nature of the sediments of these usage events that are left as “acquired linguistic constructions” in the individual language learner.
The conference will promote and advance this multitude of theoretical and methodological perspectives in second language learning research. We therefore invite conference contributions that draw on theories and methods from across the spectrum of usage based language learning research, including data-driven and theory driven empirical investigations of the relation between cognition, context, interaction and language learning.

We invite the submission of abstracts (for paper, poster or panel presentations) addressing issues in second language learning research, including but not limited to:

Usage-based linguistics in language learning
Embodiment and language learning
Construction-based language learning, including the role of formulaic sequences and frequency issues
Dynamic Systems / Chaos-Complexity-based language learning
Linguistic relativity and language learning
Thinking-for-speaking and SLA
Socio-cognitive language learning
Socio-cultural language learning
Ecological language learning
Language socialization
Conversation Analysis in language learning
Language learning as social activity

Talks: 20 minutes, plus 10 minutes for questions.
Posters: whole conference
Panels: 2 hours and 15 minutes (about 3-5 presentations on common theme)

Please submit by visiting the conference website at http://www.rug.nl/let/tdl. The following information will be requested:

Full name, affiliation and e-mail of corresponding author/panel organizer
Choice of talk, poster, panel general proposal, or panel presentation
Names of authors/ organizers
Title
Abstract 300 words
References
Summary 25 words
Choice of general stream: Thinking (L1-L2 concepts), Doing (interaction), Learning (development or teaching)

All abstracts will be subject to double-blind peer review by an international Scientific Committee. The deadline for abstract submission is December 1st 2014. Notification of acceptance will be given by January 20th 2015.

For further information, visit the conference website at http://www.rug.nl/let/tdl or contact us (Marjolijn Verspoor and Rasmus Steinkrauss) by using the following e-mail: tdlgroningen2015@gmail.com.

On behalf of the organizers,
Marjolijn Verspoor
Rasmus Steinkrauss


ICLC-13 Second Call for Papers

August 4, 2014

13th International Cognitive Linguistics Conference (ICLC13)

http://www.northumbria.ac.uk/iclc13

20-25 July 2015, Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, UK

We invite a broad range of papers taking a cognitive, functional, typological, and discourse approach to the study of language and cognition in relation to body, culture, and context of use. The special theme of ICLC-13 is “bringing together theory and method”. We welcome papers that demonstrate, or reflect upon, the successful union of modern empirical methods with sound theory.

Potential Topics:

The range of topics at past ICLCs has typically included (but is not limited to):

Categorization, prototypes, and polysemy; Cognitive and Construction Grammars; cognitive corpus linguistics; cognitive phonology; cognitive semantics; discourse and grammar, text and discourse; domains and frame semantics; embodiment and situated cognition; empirical methods in cognitive linguistics; grammaticalization, language evolution, and change; image schemas and force dynamics; language development, impairment, attrition, and loss; linguistic relativity, culture, and ethnosyntax; metaphor and metonymy; mental spaces and conceptual blending; neural models of language; signed languages, gesture, and modality; usage-based approaches.


General Session and Poster Session:

The language of the conference is English. General (parallel) session talks will be allocated 25 minutes, which includes questions and discussion. Posters will stay up for a day and will be allocated to dedicated, timetabled sessions.

Theme Session:

Theme sessions will be integrated into the conference schedule. We encourage theme session organisers to submit theme session titles and proposals (up to 500 words) directly to the conference organisers (by email: ICLC13@northumbria.ac.uk) along with the names of authors and titles of the individual papers.

We will consider sessions of varying lengths and formats (with or without an allocated “discussion” slot). However, we would like to note that the conference schedule particularly suits sessions comprised of 6 slots (of 25 minutes each). The maximum length for theme sessions is 12 slots (of 25 minutes each). Theme session authors will still need to submit their abstracts for review (following the guidelines below) and should make sure to note the title of the theme session at the top of their abstracts.

The deadline for organisers to submit proposals for Theme Sessions is September 15, 2014.

Abstract Submission:

Each author may submit maximally one single-authored and one co-authored paper, regardless of whether they are intended for the general or a special theme session. Abstracts must be submitted electronically through EasyAbs:

http://linguistlist.org/easyabs/iclc13

The submission period is 1 August – 3 November 2014.

Abstracts must not exceed 1 page of A4 (including title, data, figures and references), and should be formatted in the following way. Please use 10 point Arial (Unicode) font, single-spaced and set margins to 1 inch (2.54cm) all around. Abstracts will be subjected to blind review by a minimum of two referees from an international Scientific Committee, so author names should not appear anywhere on abstracts (you may cite yourself as [Author] or in the third person for previously published work). Please include a list of five keywords that describe the research at the top of the abstract to assist the reviewing process.

Authors must include the following information on the EasyAbs web page: (1) name(s) of author(s); (2) affiliation(s); (3) email address; and (4) preference for oral or poster presentation. Authors should upload .pdf versions of their abstracts to preserve special formatting or fonts. Abstracts must be submitted through EasyAbs starting on 1 August 2014.

Abstracts will be evaluated on the basis of scope, relevance, originality, methodology, and strength of conclusions. It is possible that we will require authors submitting papers to ICLC-13 to assist in the reviewing process. Please note that submitting an abstract constitutes an agreement to reviewing a maximum of 5 other abstracts.

ICLA Membership:

ICLC is the biennial conference of the International Cognitive Linguistics Association (ICLA, http://www.cognitivelinguistics.org). There is no requirement to be an ICLA member to submit an abstract. Participation in the ICLC conference will require standard ICLA membership (at a revised rate of approximately 25€ to 30€), which also gives ICLC participants access to several member benefits.

Important Dates:

Abstract submission becomes available on EasyAbs: 1 August 2014

Deadline for theme session proposals: 15 September 2014

Deadline for abstract submission (general and theme session): 3 November 2014

Notification of acceptance: 15 January 2015 Dates of conference: 20-25 July 2015

Please direct all enquiries to ICLC13@northumbria.ac.uk


ICLC-13: First call for papers

June 5, 2014

13th International Cognitive Linguistics Conference (ICLC-13)

http://www.northumbria.ac.uk/iclc13

20-25 July 2015, Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, UK

We invite a broad range of papers taking a cognitive, functional, typological, and discourse approach to the study of language and cognition in relation to body, culture, and context of use. The special theme of ICLC-13 is “bringing together theory and method”. We welcome papers that demonstrate, or reflect upon, the successful union of modern empirical methods with sound theory.

Potential Topics:
The range of topics at past ICLCs has typically included (but is not limited to):

Categorization, prototypes, and polysemy; Cognitive and Construction Grammars; cognitive corpus linguistics; cognitive phonology; cognitive semantics; discourse and grammar, text and discourse; domains and frame semantics; embodiment and situated cognition; empirical methods in cognitive linguistics; grammaticalization, language evolution, and change; image schemas and force dynamics; language development, impairment, attrition, and loss; linguistic relativity, culture, and ethnosyntax; metaphor and metonymy; mental spaces and conceptual blending; neural models of language; signed languages, gesture, and modality; usage-based approaches.


General Session and Poster Session:

The language of the conference is English. General (parallel) session talks will be allocated 25 minutes, which includes questions and discussion. Posters will stay up for a day and will be allocated to dedicated, timetabled sessions.

Theme Session:
Theme sessions will be integrated into the conference schedule. We encourage theme session organisers to submit theme session titles and proposals (up to 500 words) directly to the conference organisers (by email: ICLC13@northumbria.ac.uk) along with the names of authors and titles of the individual papers.

We will consider sessions of varying lengths and formats (with or without an allocated “discussion” slot). However, we would like to note that the conference schedule particularly suits sessions comprised of 6 slots (of 25 minutes each). The maximum length for theme sessions is 12 slots (of 25 minutes each). Theme session authors will still need to submit their abstracts for review (following the guidelines below) and should make sure to note the title of the theme session at the top of their abstracts.

The deadline for organisers to submit proposals for Theme Sessions is September 15, 2014.


Abstract Submission:

Each author may submit maximally one single-authored and one co-authored paper, regardless of whether they are intended for the general or a special theme session. Abstracts must be submitted electronically through EasyAbs via the “Abstract Submissions” tab on the ICLC-13 homepage: http://www.northumbria.ac.uk/iclc13.

The submission period is 1 August – 3 November 2014.

Abstracts must not exceed 1 page of A4 (including title, data, figures and references), and should be formatted in the following way. Please use 10 point Arial (Unicode) font, single-spaced and set margins to 1 inch (2.54cm) all around. Abstracts will be subjected to blind review by a minimum of two referees from an international Scientific Committee, so author names should not appear anywhere on abstracts (you may cite yourself as [Author] or in the third person for previously published work). Please include a list of five keywords that describe the research at the top of the abstract to assist the reviewing process.

Authors must include the following information on the EasyAbs web page: (1) name(s) of author(s); (2) affiliation(s); (3) email address; and (4) preference for oral or poster presentation. Authors should upload .pdf versions of their abstracts to preserve special formatting or fonts. Abstracts must be submitted through EasyAbs starting on 1 August 2014.

Abstracts will be evaluated on the basis of scope, relevance, originality, methodology, and strength of conclusions. It is possible that we will require authors submitting papers to ICLC-13 to assist in the reviewing process. Please note that submitting an abstract constitutes an agreement to reviewing a maximum of 5 other abstracts.


ICLA Membership:

ICLC is the biennial conference of the International Cognitive Linguistics Association (ICLA, http://www.cognitivelinguistics.org). There is no requirement to be an ICLA member to submit an abstract. Participation in the ICLC conference will require standard ICLA membership (at a revised rate of approximately 25€ to 30€), which also gives ICLC participants access to several member benefits.


Important Dates:

Abstract submission becomes available on EasyAbs: 1 August 2014
Deadline for theme session proposals: 15 September 2014

Deadline for abstract submission (general and theme session): 3 November 2014

Notification of acceptance: 15 January 2015
Dates of conference: 20-25 July 2015

Please direct all enquiries to ICLC13@northumbria.ac.uk.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.