Non-linguistic effects of bilingualism: From spatial copulas to spatial processing

The chair group in Language Use and Cognition at VU University Amsterdam
is pleased to present a lecture
on Monday, May 11, 15:30-17:00 in room 12A-44 of the VU main building
 
by
Monica Gonzalez-Marquez
Bielefeld University
 
Non-linguistic effects of bilingualism: From spatial copulas to spatial processing

Abstract:
Studies abound on the ways that languages can encode space. Yet, there are still many questions as to the grounding of spatial terms. Do naïve speakers grasp the spatial nature of spatial terms? Is the relationship between space and language merely descriptive? Might there be implications beyond those for language? For example, there are well-documented sex differences in spatial abilities. Does this difference also appear in spatial language? Finally, considering that different languages encode space differently, what effect does this have on bilinguals? As a starting point for investigating these questions, my research focused on use of the Spanish copula verb estar. The results discussed in this talk suggest that the relationship between language and space may be far more intimate than previously considered.
 
Monica Gonzalez-Marquez is completing her PhD in Psychology at Cornell University; in this talk, she will present some of the findings from her dissertation research. She is a co-founder of the Empirical Methods in Cognitive Linguistics/EMCL workshops, which she still coordinates (see the information for the next one at https://sites.google.com/site/emcl7joaopessoabrazil/). She is also a member of the international project team researching verbal and co-verbal means of expressing event construal in different languages, based at Moscow State Linguistic University and funded by the Russian Science Foundation.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

2 Universitair Docenten Communicatie- en Informatiewetenschappen (1,5 fte), Utrecht

Functie
Het departement Talen, Literatuur en Communicatie heeft per 1 augustus 2015 twee vacatures voor talentvolle docent-onderzoekers met expertise op het terrein van Taalbeheersing en Communicatie. Dit vakgebied loopt uiteen van taalgebruiksonderzoek naar mondelinge en schriftelijke taalbeheersing tot psycholinguïstisch onderzoek naar interpretatie van tekst- en discourse-analyse, tot communicatie met nieuwe media. En van document design tot (interculturele) communicatie in organisaties. Van de nieuwe collega wordt een brede oriëntatie en inzetbaarheid verwacht, met name binnen de BA-opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW). Meer specifiek strekt het zeer tot aanbeveling als docenten inzetbaar zijn in de volgende verdiepingspakketten van deze opleiding: het verdiepingspakket Communicatie, organisatie en interactie en het verdiepingspakket Cultuur, communicatie en diversiteit. Meer informatie: verdiepingspakketten CIW.

Het onderzoek wordt ondergebracht in het Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL-OTS), met name binnen de groep Language and Communication. Het doel van het onderzoeksprogramma is inzicht te verwerven in taalgebruik, mede met het oog op de optimalisering van talige communicatie. De positie kent een verdeling van 70% onderwijs en 30% onderzoek. Zeer succesvolle kandidaten met een uitstekend onderzoeksprofiel kunnen in aanmerking komen voor een verdeling van 60% onderwijs en 40% onderzoek.

Nieuwe onderzoeksplannen die kunnen leiden tot extern gefinancierd onderzoek worden zeer op prijs gesteld.

Werkzaamheden:

 • Verzorgen van cursorisch onderwijs binnen de BA-opleidingen Communicatie-en informatiewetenschappen (CIW), Nederlandse taal en cultuur, Taal en Cultuurstudies en de Masteropleiding Communicatie en Organisatie,het masterprogramma;
 • Interculturele Communicatie en de RMA Linguistics;
 • Begeleiden van bachelor- en masterscripties;
 • Zelfstandig verrichten van onderzoek op een van de deelgebieden van de taalbeheersing, resulterend in publicaties in vooraanstaande internationale media;
 • Leveren van een bijdrage aan kennisvalorisatie;
 • Leveren van een bijdrage aan de verwerving van 2e en 3e geldstroomfinanciering;
 • Uitvoeren van diverse beheers- en bestuurstaken.
Profiel
 • Voltooide relevante promotie op het gebied van taalgebruik, communicatie of verwante thematieken. Ervaring in het onderzoek en uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit publicaties in gerenommeerde internationale vaktijdschriften;
 • Onderwijservaring op universitair niveau en aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing blijkend uit een onderwijsportfolio;
 • Ervaring met digitale en audiovisuele hulpmiddelen; affiniteit met ICT in het academisch onderwijs;
 • Teamgeest en brede inzetbaarheid op alle niveaus van meer dan één opleiding;
 • Bereidheid tot multidisciplinaire ontwikkeling, zodat men diverse onderdelen van het onderwijsprogramma op zich kan nemen;
 • Organisatorische ervaring en kwaliteiten;
 • Grondige beheersing van het Nederlands en Engels.
Aanbod
Wij bieden een aanstelling van 0,7 – 0,8 fte voor een jaar. Na een positieve evaluatie is er zicht op een verlenging van de aanstelling voor onbepaalde tijd. Op basis van universitaire regelingen (Functies, Loopbanen en Waardering (FLOW)) wordt u geacht de basiskwalificatie onderwijs te behalen in deze periode.

Afhankelijk van kennis en ervaring is het maandelijkse bruto salaris minimaal € 3.259 en maximaal € 5.070 (schaal 11/12 van de cao voor Nederlandse universiteiten), gebaseerd op een volledige werktijd.

De Universiteit Utrecht biedt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Over de organisatie
De Universiteit Utrecht heeft een krachtige ambitie ten aanzien van onderwijskwaliteit en studiesucces. Dat geldt ook voor de scherpe onderzoeksprofilering op vier thema’s: Dynamics of Youth, Institutions, Life Sciences and Sustainability. De Universiteit Utrecht staat midden in de samenleving en draagt bij aan antwoorden op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 900 medewerkers en 7000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen:

 • Filosofie en religiewetenschap
 • Geschiedenis en kunstgeschiedenis
 • Media- en cultuurwetenschappen en
 • Talen, literatuur en communicatie.

Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context.

De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Aanvullende informatie
Hebt u interesse? Neem voor meer informatie contact op met prof. dr. T.J.M. Sanders, tel. (030) 253 6080, e-mail T.J.M.Sanders@uu.nl.
Solliciteren
Sollicitatiedossiers graag insturen met:

 • een brief met uw motivatie;
 • een CV met een overzicht van publicaties en werkervaring, contactinformatie en persoonlijke gegevens;
 • contactinformatie van twee referenties (naam, affiliatie, telefoonnummer en e-mailadres);
 • een sleutelpublicatie.

Solliciteer via onderstaande knop. De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is 10 mei 2015. Interviews met geselecteerde kandidaten vinden plaats op 4 en 5 juni 2015. Een gesprek en voorbeeldcollege vormen onderdeel van de selectieprocedure.

Reageren uiterlijk
10/05/2015
Solliciteer

Vacature doorsturen

Posted in Jobs | Leave a comment

Graduate lecture George Lakoff, Friday March 13, VU

The VU Graduate School of Humanities proudly presents:

“Why linguists are needed: The severe limitations of big data analysis of linguistic corpora”

A Graduate Lecture by: Prof. dr. George Lakoff, University of California, Berkeley.

When:  Friday March 13, 2015
Time:   14.00-15.00, drinks after
Where:  12A-00 (12th Floor, VU Main Building, De Boelelaan 1105, Amsterdam)
Register by e-mail: graduate.school.fgw@vu.nl

The Berkeley MetaNet Project was funded for three years by IARPA, the Intelligence branch of the U.S. Department of Defense, on an open source basis. IARPA wanted a completely automated machine learning approach to analyze the conceptual metaphors in their vast corpora of documents. Luckily, they also put together an ace team of Berkeley linguists and psycholinguists from California campuses.

Prof. dr. Lakoff will talk about why the big data statistical methods were hopeless. The Linguistics Group, on the other hand, used computational methods to set up a wiki database of hundreds of conceptual metaphor mappings, over a hundred frames, dozens of image schemas, and a very simple embodied construction grammar (ECG) parser incorporating Karen Sullivan’s insights on the way conceptual metaphor functions in grammar.

They did find the ability to process large corpora extremely useful. They also found out that if they took the corpora processing input and applied even a simple metaphorical ECG parser and links to the cascades of relationships in the wiki database, they got some interesting analyses. But it took a great team of linguists — and a lot of serious linguistic research — to get even reasonable partial analyses at all.

Prof. Dr. Lakoff will discuss details to give you an idea why linguists are needed for serious analyses of linguistic data.

George Lakoff is Richard and Rhoda Goldman Distinguished Professor of Cognitive Science and Linguistics at the University of California, Berkeley. He is one of the founders of conceptual metaphor theory and of the field of cognitive linguistics. His numerous books and articles concern the “metaphors we live by”, the nature of conceptual categories and frames, and how both of these structure abstract domains such as mathematics, philosophy and political reasoning. The lecture relates to his research at the International Computer Science Institute and UC Berkeley on embodied cognition and the Neural Theory of Language.

This lecture has been organized by the Language Use and Cognition chair group of the VU Faculty of Humanities and is sponsored by the Network Institute and the Spinoza Prize project “Understanding Language by Machines” in the Computational Lexicology & Terminology Lab of the VU Faculty of Humanities.

Posted in Congressen | Leave a comment

Call for participation: workshop on ‘Measuring linguistic complexity: A multidisciplinary perspective’

The Linguistics Research Unit of the Institute of Language and Communication is hosting a workshop on ‘Measuring linguistic complexity: A multidisciplinary perspective’ on Friday 24 April, 2015.

The main objective of the workshop is to bring together specialists from a number of different but related fields to discuss the construct of linguistic complexity and how it is typically measured in their respective research fields.

The event will be structured around keynote presentations by five distinguished scholars:

 • Philippe Blache (CNRS & Universite d’Aix-Marseille, France): Evaluating complexity in syntax: a computational model for a cognitive architecture
 • Alex Housen (Vrije Universiteit Brussel, Belgium): L2 complexity – A Difficult(y) Matter
 • Frederick J. Newmeyer (University of Washington, University of British Columbia, Simon Fraser University): The question of linguistic complexity: historical perspective
 • Advaith Siddharthan (University of Aberdeen, UK): Automatic Text Simplification and Linguistic Complexity Measurements
 • Benedikt Szmrercsanyi (KULeuven, Belgium): Measuring complexity in contrastive linguistics and contrastive dialectology

A round table will close the workshop.

Details about the event are available on the workshop website: http://www.uclouvain.be/en-linguistic-complexity.html

The number of participants is limited. Participation is free of charge but registration is required before Friday 3rd April (via our registration form at http://www.uclouvain.be/en-505315.html).

Thomas François (Centre de traitement automatique du langage) & Magali Paquot (Centre for English Corpus Linguistics)
Université catholique de Louvain
Convenors of the workshop

Posted in Congressen | Leave a comment

New board

In accordance with our constitution, a new governing board was elected at the last BeNeCLA-conference. Barbara De Cock now serves as president of the board. Both the organization committee of the last BeNeCLA-conference in Gent and the upcoming one in Nijmegen are represented in the board.

President
Barbara De Cock (Louvain-la-Neuve)

Members
Timothy Colleman (Gent)
Ad Foolen (Nijmegen)
Tim Geleyn (Gent), blogmaster
Kobie van Krieken (Nijmegen)
Maarten van Leeuwen (Leiden), secretary
Arie Verhagen (Leiden)

Posted in CogLingDays 2016 | Leave a comment

New issue: Language Under Discussion

Dear colleagues,

Language Under Discussion has just published a new issue with the focus article “Pragmatism as ventriloquism: Creating a dialogue among seven traditions in the study of communication”, by François Cooren: http://ludjournal.org/index.php?journal=LUD&page=article&op=view&path[]=16

Language Under Discussion issues remain open for one year so that readers may send in discussion notes in response to the focus article the issue features. Notes accepted for publication after peer review will be published in the same issue within a year from the original publication date, and the author of the focus article will then close the issue with a response to the published notes.

All articles published in Language Under Discussion are also open to comments by registered readers. We encourage you to take part in the discussion!

We also invite you to submit articles dealing with major conceptual questions about language as such for publication as focus articles in the journal. Discussion notes responding to the debate in currently open issues (vol. 1 issue 1 and vol. 2 issue 1) are also welcome.

About the journal: Language Under Discussion is an open-access peer-reviewed journal devoted to promoting open-minded debate on central questions in the study of language, from all relevant disciplinary and theoretical perspectives.

For further information see: journal homepage, editorial policy, editorial board.

Best wishes,

Esther Pascual, Marla Perkins and Sergeiy Sandler, Co-editors
editors@ludjournal.org

Language Under Discussion
http://ludjournal.org

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PCLA 2015

Annual Conference of the Polish Cognitive Linguistics Association

September 24-26, Lublin, Poland

Plenary speakers:
Suzanne Kemmer (Rice, Houston, TX, USA)
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (U of łódź, Poland)
Christopher Hart (Lancaster U, UK)
Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin, Poland)

conference languages: English and Polish

website: http://www.umcs.pl/en/plca-2015-conference,6469.htm

Posted in Congressen | Leave a comment