New board

In accordance with our constitution, a new governing board was elected at the last BeNeCLA-conference. Barbara De Cock now serves as president of the board. Both the organization committee of the last BeNeCLA-conference in Gent and the upcoming one in Nijmegen are represented in the board.

President
Barbara De Cock (Louvain-la-Neuve)

Members
Timothy Colleman (Gent)
Ad Foolen (Nijmegen)
Tim Geleyn (Gent), blogmaster
Kobie van Krieken (Nijmegen)
Maarten van Leeuwen (Leiden), secretary
Arie Verhagen (Leiden)

Posted in CogLingDays 2016 | Leave a comment

New issue: Language Under Discussion

Dear colleagues,

Language Under Discussion has just published a new issue with the focus article “Pragmatism as ventriloquism: Creating a dialogue among seven traditions in the study of communication”, by François Cooren: http://ludjournal.org/index.php?journal=LUD&page=article&op=view&path[]=16

Language Under Discussion issues remain open for one year so that readers may send in discussion notes in response to the focus article the issue features. Notes accepted for publication after peer review will be published in the same issue within a year from the original publication date, and the author of the focus article will then close the issue with a response to the published notes.

All articles published in Language Under Discussion are also open to comments by registered readers. We encourage you to take part in the discussion!

We also invite you to submit articles dealing with major conceptual questions about language as such for publication as focus articles in the journal. Discussion notes responding to the debate in currently open issues (vol. 1 issue 1 and vol. 2 issue 1) are also welcome.

About the journal: Language Under Discussion is an open-access peer-reviewed journal devoted to promoting open-minded debate on central questions in the study of language, from all relevant disciplinary and theoretical perspectives.

For further information see: journal homepage, editorial policy, editorial board.

Best wishes,

Esther Pascual, Marla Perkins and Sergeiy Sandler, Co-editors
editors@ludjournal.org

Language Under Discussion
http://ludjournal.org

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PCLA 2015

Annual Conference of the Polish Cognitive Linguistics Association

September 24-26, Lublin, Poland

Plenary speakers:
Suzanne Kemmer (Rice, Houston, TX, USA)
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (U of łódź, Poland)
Christopher Hart (Lancaster U, UK)
Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin, Poland)

conference languages: English and Polish

website: http://www.umcs.pl/en/plca-2015-conference,6469.htm

Posted in Congressen | Leave a comment

ICLC13: Final Call for Papers – Extended Submission Period

13th International Cognitive Linguistics Conference (ICLC13)

http://www.northumbria.ac.uk/iclc13

20-25 July 2015, Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, UK

FINAL CALL FOR PAPERS – EXTENDED SUBMISSION PERIOD

The deadline for general and theme session papers/posters to ICLC13 has been extended by 7 days. The new deadline is Monday, 10 November 2014.

The 13th International Cognitive Linguistics Conference will be held at Northumbria University, 20-25 July 2015, in Newcastle-upon-Tyne, UK. We invite a broad range of papers taking a cognitive, functional, typological, and discourse approach to the study of language and cognition. The special theme of ICLC13 is “bringing together theory and method”. We welcome papers that demonstrate, or reflect upon, the successful union of modern empirical methods with sound theory.

A (non-exhaustive) list of potential topics is provided on the conference homepage http://www.northumbria.ac.uk/iclc13. Go to: Call for Papers > Potential Topics.

The language of the conference is English. Both general and theme (parallel) session talks will be allocated 25 minutes, which includes time for questions and discussion. Posters will stay up for a day and will be allocated to dedicated, timetabled sessions.

Abstract Submission:

Each author may submit maximally one single-authored and one co-authored paper, regardless of whether they are intended for the general or a special theme session. All abstracts must be submitted electronically through EasyAbs:

http://linguistlist.org/easyabs/iclc13

The extended submission period is 1 August – 10 November 2014.

Abstracts must not exceed 1 page of A4 (including title, data, figures and references), and should be formatted in the following way. Please use 10 point Arial (Unicode) font, single-spaced and set margins to 1 inch (2.54cm) all around. Abstracts will be subjected to blind review by a minimum of two referees from an international Scientific Committee, so author names should not appear anywhere on abstracts (you may cite yourself as [Author] or in the third person for previously published work). Please include a list of five keywords that describe the research at the top of the abstract to assist the reviewing process.

Theme session authors should also make sure to note the title of the theme session at the top of their abstracts.

Authors must include the following information on the EasyAbs web page: (1) name(s) of author(s); (2) affiliation(s); (3) email address; and (4) preference for general, theme or poster presentation. Authors should upload .pdf versions of their abstracts to preserve special formatting or fonts.

Please see the conference website for more information about the conference, venue, and abstract submission: http://www.northumbria.ac.uk/iclc13

Important Dates:

Extended deadline for abstract submission: 10 November 2014

Notification of acceptance: 15 January 2015

Dates of conference: 20-25 July 2015

Please direct all enquiries to ICLC13@northumbria.ac.uk

Posted in ICLC-13 | Leave a comment

Vacature Hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen (Universiteit Utrecht)

Hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen

Functie
Per 1 september 2015 zoekt de Universiteit Utrecht een hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW). De opleiding CIW in Utrecht integreert de studie van taal als communicatiemiddel met de studie van de rol van media in communicatie. De hoogleraar speelt een belangrijke rol bij de verdere integratie van deze twee perspectieven. De hoogleraar verzorgt onderwijs op BA- en op MA-niveau. Van de kandidaat wordt een actieve, leidende en coördinerende rol verwacht binnen de opleiding CIW. Afhankelijk van de expertise en voorkeuren van de kandidaat, zal het onderzoek worden ondergebracht in het Utrechts instituut voor Linguïstiek OTS (UiL OTS) of in het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk onderzoekinstituut (ICON). De leerstoel zal mede trekker worden van een sterk verbindende, interdisciplinaire onderzoekslijn. De leerstoel valt onder het departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC) van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Profiel
De succesvolle kandidaat

• is een excellente senior-onderzoeker met aantoonbare kennis op tenminste één van de twee voor CIW relevante wetenschapsgebieden en heeft ervaring in onderwijs en onderzoek met de integratie van die gebieden;
• heeft laten zien dat hij/zij in staat is een eigen, vernieuwende onderzoekslijn op te zetten en daarvoor onderzoeksubsidies te verwerven en als coach jonge onderzoekers, met name promovendi, te stimuleren en begeleiden;
• is in staat internationaal en interdisciplinair samen te werken, zoals blijkt uit samenwerkingsverbanden en publicaties;
• is een motiverend en gemotiveerd docent, die gebruik maakt van hedendaagse onderwijsmethoden en die eigen onderzoeksprojecten kan vertalen naar een dynamische onderwijsomgeving;
• is in staat tot het aangaan, uitbouwen en goed onderhouden van zowel geformaliseerde als informele netwerken, in de academische wereld en in de maatschappelijke velden en valorisatiedomeinen van taal, media en communicatie;
• beschikt aantoonbaar over de communicatieve en organisatorische vaardigheden die vereist zijn voor deze functie en is een teamspeler met leidinggevende en relationele capaciteiten;
• is de Nederlandse taal machtig en is vertrouwd met de Nederlandse context waarin de opleiding staat. Van buitenlandse kandidaten wordt verwacht dat zij binnen korte tijd (twee jaar) vertrouwd raken met de Nederlandse taal en de context.

Aanbod
Wij bieden een aanstelling van 1 fte voor 5 jaar. Na een positieve evaluatie is er zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt minimaal € 5.003,- en maximaal € 7.285,- bruto per maand bij een voltijdse aanstelling.

Over de organisatie
De Universiteit Utrecht heeft een krachtige ambitie ten aanzien van onderwijskwaliteit en studiesucces. Dat geldt ook voor de scherpe onderzoeksprofilering op vier thema’s: Sustainability, Life Sciences, Dynamics of Youth en Institutions. De Universiteit Utrecht staat midden in de samenleving en draagt bij aan antwoorden op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 900 medewerkers en 7000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen:

1. filosofie en religiewetenschap,
2. geschiedenis en kunstgeschiedenis,
3. media- en cultuurwetenschappen en talen,
4. literatuur en communicatie.

Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context.
De ambitie van de bacheloropleiding CIW is afgestudeerden zodanig op te leiden in de analyse van beeld/geluid, taal en interactie, dat ze in alle beroepenvelden inzetbaar zijn waar de keuze en combinatie van media een rol spelen. Verder zijn zij voldoende voorbereid om deel te nemen aan tenminste één van de volgende academische masterprogramma’s:

• Communicatie en organisaties,
• Film- en televisiewetenschap,
• Nieuwe media en
• Digitale cultuur of Interculturele communicatie

Deze onderwijsdoelstellingen worden uiteraard gevoed door het interdisciplinaire onderzoek op dit terrein.

De leerstoel wordt ondergebracht bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie als penvoerder van de opleiding CIW. Er zal een nauwe samenwerking zijn met de bestaande leerstoelen die direct betrokken zijn bij CIW, met name Taalbeheersing van het Nederlands, Tekstontwerp en Communicatie en Discourse, Cognition and Communication. Binnen het departement Media- en Cultuurwetenschappen (MCW) is samenwerking mogelijk met de leerstoelen Media en communicatie, Mediatheorie, Film- en televisiegeschiedenis en Kunst, cultuur en diversiteit.

De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat. Bovendien biedt de Universiteit Utrecht aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Aanvullende informatie
Heeft u belangstelling? Vraag het profiel dan op bij de afdeling HR van de faculteit Geesteswetenschappen: (030) 253 6244 of hr.gw@uu.nl.

Neem voor nadere inlichtingen contact op met prof. dr. T.J.M. Sanders (Departementshoofd), (030) 253 6080 of t.j.m.sanders@uu.nl.

Solliciteren
Uw sollicitatie, bestaande uit een motivatie, CV en publicatielijst, kunt u tot 1 december 2014 indienen via onderstaande link.
De selectie van kandidaten voor de sollicitatiegesprekken vindt plaats in januari 2015.
Het geven van een proefcollege, het indienen van een onderzoeksplan evenals een assessment kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Reageren uiterlijk 1 december 2014.

Reageren uiterlijk
01/12/2014

Posted in Jobs | Leave a comment

ICLC13: Final call for papers

13th International Cognitive Linguistics Conference (ICLC13)

http://www.northumbria.ac.uk/iclc13

20-25 July 2015, Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, UK

This is a final call for abstracts for the 13th International Cognitive Linguistics Conference to be held at Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, UK, 20-25 July 2015. The deadline for all abstracts (for the general session, poster session, and previously submitted theme sessions) is Monday, 3 November 2014.
We invite a broad range of papers taking a cognitive, functional, typological, and discourse approach to the study of language and cognition. The special theme of ICLC13 is “bringing together theory and method”. We welcome papers that demonstrate, or reflect upon, the successful union of modern empirical methods with sound theory.

A (non-exhaustive) list of potential topics is provided on the conference homepage http://www.northumbria.ac.uk/iclc13. Go to: Call for Papers > Potential Topics.

The language of the conference is English. Both general and theme (parallel) session talks will be allocated 25 minutes, which includes time for questions and discussion. Posters will stay up for a day and will be allocated to dedicated, timetabled sessions.

Abstract Submission:

Each author may submit maximally one single-authored and one co-authored paper, regardless of whether they are intended for the general or a special theme session. All abstracts must be submitted electronically through EasyAbs:

http://linguistlist.org/easyabs/iclc13

The submission period is 1 August – 3 November 2014.

Abstracts must not exceed 1 page of A4 (including title, data, figures and references), and should be formatted in the following way. Please use 10 point Arial (Unicode) font, single-spaced and set margins to 1 inch (2.54cm) all around. Abstracts will be subjected to blind review by a minimum of two referees from an international Scientific Committee, so author names should not appear anywhere on abstracts (you may cite yourself as [Author] or in the third person for previously published work). Please include a list of five keywords that describe the research at the top of the abstract to assist the reviewing process.

Theme session authors should also make sure to note the title of the theme session at the top of their abstracts.

Authors must include the following information on the EasyAbs web page: (1) name(s) of author(s); (2) affiliation(s); (3) email address; and (4) preference for general, theme or poster presentation. Authors should upload .pdf versions of their abstracts to preserve special formatting or fonts.

Important Dates:

Deadline for abstract submission: 3 November 2014

Notification of acceptance: 15 January 2015

Dates of conference: 20-25 July 2015

Please direct all enquiries to ICLC13@northumbria.ac.uk

Posted in Congressen | Leave a comment

Cogling-6 (11-12 Dec 2014, Ghent): online registration

We would like to inform you that registration for Cogling-6, the biennial conference of the Belgium Netherlands Cognitive Linguistics Association (BeNeCLA), is now open, via the following online registration form. You will find a provisional programme and some practical information on the conference website.

The conference fee is 80 EUR, which covers all conference materials, refreshments and coffee breaks, as well as two cold lunches at the conference venue on Thursday 11 and Friday 12 December. The deadline for online registration is 4 December 2014. In addition, there is a conference dinner on Friday evening in restaurant Het Pakhuis. The price is 70 EUR for a three-course menu with matching wines, aperitifs and coffee (cf. the online registration form).

We hope to welcome you in Ghent in December,

The CogLing-6 organisers

Timothy Colleman (Ghent University)
Renata Enghels (Ghent University)
Tim Geleyn (Ghent University)
Peter Lauwers (Ghent University)
Miriam Taverniers (Ghent University)

Frank Brisard (University of Antwerp)
Paul Sambre (University of Leuven)

Posted in CogLingDays 2014 | Leave a comment