Construction Grammar Discussion Group, 19 juni

De laatste bijeenkomst voor de zomer van de Construction Grammar Discussion Group vindt plaats op vrijdag 19 juni a.s. vanaf 15.30 uur in zaal 307 van het Lipsius-gebouw v/d Universiteit Leiden.

Nederlands als constructietaal

Ton van der Wouden

Dankzij corpora zoals het Corpus Gesproken Nederlands kunnen we meer te weten komen over eigenaardigheden van gesproken Nederlands. In mijn voordracht zal ik een aantal typische spreektaalfenomenen van zeer uiteenlopende aard bespreken, en ik zal proberen aannemelijk te maken dat een constructiegrammatica-aanpak daarbij dikwijls zijn vruchten afwerpt.

About benecla

Belgian Netherlands Cognitive Linguistics Association
This entry was posted in Construction Grammar Discussion Group. Bookmark the permalink.