Leiden, 25/26 March: Workshop Construction Grammar of Dutch

English below

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 2011 vindt aan de Universiteit Leiden een workshop plaats over ‘De constructiegrammatica van het Nederlands’, georganiseerd door het Leiden University Centre for Linguistics in samenwerking met de vakgroep Nederlandse taalkunde van de Universiteit Gent.
De workshop wil een aantal onderzoekers samenbrengen met expertise in de studie van de Nederlandse grammatica vanuit verschillende theoretische en methodologische perspectieven die passen onder het algemene label van de “constructionele” of “constructiegebaseerde” benaderingen. De bedoeling is om een overzicht te geven van het actuele onderzoek naar diverse aspecten van het Nederlandse constructicon – waarbij de focus niet beperkt blijft tot het hedendaagse Standaardnederlands maar ook oudere taalfasen en/of moderne (niet-standaard)variëteiten omvat – en om verschillende constructionele invalshoeken met elkaar te vergelijken.

Speciale gast is William Croft, die op zaterdag 26 maart zal spreken over recent werk binnen Radical Construction Grammar.

Please note that at the day before the workshop (thursday March 24), William Croft will give a talk in the LUCL colloquium lecture series, entitled ‘An integrated semantic representation of the causal and aspectual structure of events’. See: http://www.hum.leiden.edu/lucl/news-events/lucl-colloquium/colloquium-24-march.html

Het volledige programma is nu beschikbaar op de website van de workshop:

http://www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/construction-grammar.html

Alle lezingen vinden plaats in collegezaal 148 van het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden.

Deelname is gratis, maar belangstellenden worden verzocht zich voor 15 maart aan te melden op CxGDutch@gmail.com. Geef daarbij ook aan of u op vrijdagavond 25 maart wil deelnemen aan het diner (niet gratis).

Organisatoren:  Ronny Boogaart, Timothy Colleman, Gijsbert Rutten

Workshop ‘The construction grammar of Dutch’

On March 25-26, 2011, The Leiden University Centre for Linguistics will host a two-day workshop on ‘The construction grammar of Dutch’, in collaboration with the Ghent University Linguistics Department.

The workshop will bring together specialists in various domains of Dutch grammar, using different approaches or formalisms that fall under the general rubric of construction-based grammar, with the aim of providing an overview of current research into aspects of the Dutch constructicon and of stimulating discussion between different (broadly) constructionist approaches. Papers will deal with present-day standard Dutch as well as earlier stages of the language and/or other present-day varieties.

Special guest is William Croft, who will talk about recent work in Radical Construction Grammar.

Please note that at the day before the workshop (thursday March 24), William Croft will give a talk in the LUCL colloquium lecture series, entitled ‘An integrated semantic representation of the causal and aspectual structure of events’. See: http://www.hum.leiden.edu/lucl/news-events/lucl-colloquium/colloquium-24-march.html

The full program is now on-line at:

http://www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/construction-grammar.html

All talks will be given in room 148 of the Lipsius builing, Cleveringaplaats 1.

Participation is free of charge, but if you are interested in attending the workshop, you are requested to let us know before March 15 at  CxGDutch@gmail.com.  Please indicate whether you would like to join us for dinner on Friday March 25 (not free).

Organisers: Ronny Boogaart, Timothy Colleman, Gijsbert Rutten

About benecla

Belgian Netherlands Cognitive Linguistics Association
This entry was posted in Congressen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s