6 december: ‘Constructies in variatie en verandering’, Gent

Op vrijdag 6 december vindt de editie 2013 van het jaarlijkse Taal
en Tongvalcolloquium plaats, in het gebouw van de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL) in Gent (Koningstraat 18).
Het thema van het colloquium is Constructies in variatie en
verandering/Verandering en variatie in constructies: op het programma
staan 13 lezingen over aspecten van synchrone en/of diachrone variatie
in de eigenschappen van (grammaticale) constructies in het Nederlands of
verwante talen en/of over de rol van constructies in processen van
taalverandering en variatie. Het volledige programma is te raadplegen
via de onderstaande link.

http://www.contragram-network.ugent.be/node/8

De organisatoren zijn Timothy Colleman (Universiteit Gent) en Freek
Van de Velde (KU Leuven). Het colloquium wordt mede mogelijk gemaakt
door de financiële steun van FWO-Vlaanderen, de KANTL en de
onderzoeksgroep Contragram van de Universiteit Gent.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Deelname aan het
colloquium is gratis, maar aan de deelnemers wordt gevraagd om zich
vooraf aan te melden via timothy.colleman@UGent.be of valerie.bouckaert@UGent.be of op +32 (0)9 264 40 75, bij voorkeur voor 1 december.

About benecla

Belgian Netherlands Cognitive Linguistics Association
This entry was posted in Congressen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s