Vacature Hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen (Universiteit Utrecht)

Hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen

Functie
Per 1 september 2015 zoekt de Universiteit Utrecht een hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW). De opleiding CIW in Utrecht integreert de studie van taal als communicatiemiddel met de studie van de rol van media in communicatie. De hoogleraar speelt een belangrijke rol bij de verdere integratie van deze twee perspectieven. De hoogleraar verzorgt onderwijs op BA- en op MA-niveau. Van de kandidaat wordt een actieve, leidende en coördinerende rol verwacht binnen de opleiding CIW. Afhankelijk van de expertise en voorkeuren van de kandidaat, zal het onderzoek worden ondergebracht in het Utrechts instituut voor Linguïstiek OTS (UiL OTS) of in het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk onderzoekinstituut (ICON). De leerstoel zal mede trekker worden van een sterk verbindende, interdisciplinaire onderzoekslijn. De leerstoel valt onder het departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC) van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Profiel
De succesvolle kandidaat

• is een excellente senior-onderzoeker met aantoonbare kennis op tenminste één van de twee voor CIW relevante wetenschapsgebieden en heeft ervaring in onderwijs en onderzoek met de integratie van die gebieden;
• heeft laten zien dat hij/zij in staat is een eigen, vernieuwende onderzoekslijn op te zetten en daarvoor onderzoeksubsidies te verwerven en als coach jonge onderzoekers, met name promovendi, te stimuleren en begeleiden;
• is in staat internationaal en interdisciplinair samen te werken, zoals blijkt uit samenwerkingsverbanden en publicaties;
• is een motiverend en gemotiveerd docent, die gebruik maakt van hedendaagse onderwijsmethoden en die eigen onderzoeksprojecten kan vertalen naar een dynamische onderwijsomgeving;
• is in staat tot het aangaan, uitbouwen en goed onderhouden van zowel geformaliseerde als informele netwerken, in de academische wereld en in de maatschappelijke velden en valorisatiedomeinen van taal, media en communicatie;
• beschikt aantoonbaar over de communicatieve en organisatorische vaardigheden die vereist zijn voor deze functie en is een teamspeler met leidinggevende en relationele capaciteiten;
• is de Nederlandse taal machtig en is vertrouwd met de Nederlandse context waarin de opleiding staat. Van buitenlandse kandidaten wordt verwacht dat zij binnen korte tijd (twee jaar) vertrouwd raken met de Nederlandse taal en de context.

Aanbod
Wij bieden een aanstelling van 1 fte voor 5 jaar. Na een positieve evaluatie is er zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt minimaal € 5.003,- en maximaal € 7.285,- bruto per maand bij een voltijdse aanstelling.

Over de organisatie
De Universiteit Utrecht heeft een krachtige ambitie ten aanzien van onderwijskwaliteit en studiesucces. Dat geldt ook voor de scherpe onderzoeksprofilering op vier thema’s: Sustainability, Life Sciences, Dynamics of Youth en Institutions. De Universiteit Utrecht staat midden in de samenleving en draagt bij aan antwoorden op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 900 medewerkers en 7000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen:

1. filosofie en religiewetenschap,
2. geschiedenis en kunstgeschiedenis,
3. media- en cultuurwetenschappen en talen,
4. literatuur en communicatie.

Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context.
De ambitie van de bacheloropleiding CIW is afgestudeerden zodanig op te leiden in de analyse van beeld/geluid, taal en interactie, dat ze in alle beroepenvelden inzetbaar zijn waar de keuze en combinatie van media een rol spelen. Verder zijn zij voldoende voorbereid om deel te nemen aan tenminste één van de volgende academische masterprogramma’s:

• Communicatie en organisaties,
• Film- en televisiewetenschap,
• Nieuwe media en
• Digitale cultuur of Interculturele communicatie

Deze onderwijsdoelstellingen worden uiteraard gevoed door het interdisciplinaire onderzoek op dit terrein.

De leerstoel wordt ondergebracht bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie als penvoerder van de opleiding CIW. Er zal een nauwe samenwerking zijn met de bestaande leerstoelen die direct betrokken zijn bij CIW, met name Taalbeheersing van het Nederlands, Tekstontwerp en Communicatie en Discourse, Cognition and Communication. Binnen het departement Media- en Cultuurwetenschappen (MCW) is samenwerking mogelijk met de leerstoelen Media en communicatie, Mediatheorie, Film- en televisiegeschiedenis en Kunst, cultuur en diversiteit.

De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat. Bovendien biedt de Universiteit Utrecht aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Aanvullende informatie
Heeft u belangstelling? Vraag het profiel dan op bij de afdeling HR van de faculteit Geesteswetenschappen: (030) 253 6244 of hr.gw@uu.nl.

Neem voor nadere inlichtingen contact op met prof. dr. T.J.M. Sanders (Departementshoofd), (030) 253 6080 of t.j.m.sanders@uu.nl.

Solliciteren
Uw sollicitatie, bestaande uit een motivatie, CV en publicatielijst, kunt u tot 1 december 2014 indienen via onderstaande link.
De selectie van kandidaten voor de sollicitatiegesprekken vindt plaats in januari 2015.
Het geven van een proefcollege, het indienen van een onderzoeksplan evenals een assessment kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Reageren uiterlijk 1 december 2014.

Reageren uiterlijk
01/12/2014

About benecla

Belgian Netherlands Cognitive Linguistics Association
This entry was posted in Jobs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s