2 Universitair Docenten Communicatie- en Informatiewetenschappen (1,5 fte), Utrecht

Functie
Het departement Talen, Literatuur en Communicatie heeft per 1 augustus 2015 twee vacatures voor talentvolle docent-onderzoekers met expertise op het terrein van Taalbeheersing en Communicatie. Dit vakgebied loopt uiteen van taalgebruiksonderzoek naar mondelinge en schriftelijke taalbeheersing tot psycholinguïstisch onderzoek naar interpretatie van tekst- en discourse-analyse, tot communicatie met nieuwe media. En van document design tot (interculturele) communicatie in organisaties. Van de nieuwe collega wordt een brede oriëntatie en inzetbaarheid verwacht, met name binnen de BA-opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW). Meer specifiek strekt het zeer tot aanbeveling als docenten inzetbaar zijn in de volgende verdiepingspakketten van deze opleiding: het verdiepingspakket Communicatie, organisatie en interactie en het verdiepingspakket Cultuur, communicatie en diversiteit. Meer informatie: verdiepingspakketten CIW.

Het onderzoek wordt ondergebracht in het Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL-OTS), met name binnen de groep Language and Communication. Het doel van het onderzoeksprogramma is inzicht te verwerven in taalgebruik, mede met het oog op de optimalisering van talige communicatie. De positie kent een verdeling van 70% onderwijs en 30% onderzoek. Zeer succesvolle kandidaten met een uitstekend onderzoeksprofiel kunnen in aanmerking komen voor een verdeling van 60% onderwijs en 40% onderzoek.

Nieuwe onderzoeksplannen die kunnen leiden tot extern gefinancierd onderzoek worden zeer op prijs gesteld.

Werkzaamheden:

 • Verzorgen van cursorisch onderwijs binnen de BA-opleidingen Communicatie-en informatiewetenschappen (CIW), Nederlandse taal en cultuur, Taal en Cultuurstudies en de Masteropleiding Communicatie en Organisatie,het masterprogramma;
 • Interculturele Communicatie en de RMA Linguistics;
 • Begeleiden van bachelor- en masterscripties;
 • Zelfstandig verrichten van onderzoek op een van de deelgebieden van de taalbeheersing, resulterend in publicaties in vooraanstaande internationale media;
 • Leveren van een bijdrage aan kennisvalorisatie;
 • Leveren van een bijdrage aan de verwerving van 2e en 3e geldstroomfinanciering;
 • Uitvoeren van diverse beheers- en bestuurstaken.
Profiel
 • Voltooide relevante promotie op het gebied van taalgebruik, communicatie of verwante thematieken. Ervaring in het onderzoek en uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit publicaties in gerenommeerde internationale vaktijdschriften;
 • Onderwijservaring op universitair niveau en aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing blijkend uit een onderwijsportfolio;
 • Ervaring met digitale en audiovisuele hulpmiddelen; affiniteit met ICT in het academisch onderwijs;
 • Teamgeest en brede inzetbaarheid op alle niveaus van meer dan één opleiding;
 • Bereidheid tot multidisciplinaire ontwikkeling, zodat men diverse onderdelen van het onderwijsprogramma op zich kan nemen;
 • Organisatorische ervaring en kwaliteiten;
 • Grondige beheersing van het Nederlands en Engels.
Aanbod
Wij bieden een aanstelling van 0,7 – 0,8 fte voor een jaar. Na een positieve evaluatie is er zicht op een verlenging van de aanstelling voor onbepaalde tijd. Op basis van universitaire regelingen (Functies, Loopbanen en Waardering (FLOW)) wordt u geacht de basiskwalificatie onderwijs te behalen in deze periode.

Afhankelijk van kennis en ervaring is het maandelijkse bruto salaris minimaal € 3.259 en maximaal € 5.070 (schaal 11/12 van de cao voor Nederlandse universiteiten), gebaseerd op een volledige werktijd.

De Universiteit Utrecht biedt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Over de organisatie
De Universiteit Utrecht heeft een krachtige ambitie ten aanzien van onderwijskwaliteit en studiesucces. Dat geldt ook voor de scherpe onderzoeksprofilering op vier thema’s: Dynamics of Youth, Institutions, Life Sciences and Sustainability. De Universiteit Utrecht staat midden in de samenleving en draagt bij aan antwoorden op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 900 medewerkers en 7000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen:

 • Filosofie en religiewetenschap
 • Geschiedenis en kunstgeschiedenis
 • Media- en cultuurwetenschappen en
 • Talen, literatuur en communicatie.

Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context.

De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Aanvullende informatie
Hebt u interesse? Neem voor meer informatie contact op met prof. dr. T.J.M. Sanders, tel. (030) 253 6080, e-mail T.J.M.Sanders@uu.nl.
Solliciteren
Sollicitatiedossiers graag insturen met:

 • een brief met uw motivatie;
 • een CV met een overzicht van publicaties en werkervaring, contactinformatie en persoonlijke gegevens;
 • contactinformatie van twee referenties (naam, affiliatie, telefoonnummer en e-mailadres);
 • een sleutelpublicatie.

Solliciteer via onderstaande knop. De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is 10 mei 2015. Interviews met geselecteerde kandidaten vinden plaats op 4 en 5 juni 2015. Een gesprek en voorbeeldcollege vormen onderdeel van de selectieprocedure.

Reageren uiterlijk
10/05/2015
Solliciteer

Vacature doorsturen

About benecla

Belgian Netherlands Cognitive Linguistics Association
This entry was posted in Jobs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s