Call: Toegepaste Taalwetenschap Cognitief Benaderd

Toegepaste Taalwetenschap Cognitief Benaderd
Cognitive approaches to Applied Linguistics
Approches cognitives en linguistique appliquée

Vrijdag/Friday/Vendredi
23 april/23 avril 2010, Universiteit Utrecht

Op 23 april 2010 organiseert Anéla, in samenwerking met ABLA en BeNeCLA, haar jaarlijkse Voorjaarsstudiedag. Het thema voor deze dag is “Toegepaste Taalwetenschap Cognitief Benaderd”, waarbij we geïnteresseerd zijn in raakvlakken tussen cognitieve, functionele en usage-based benaderingen van taal enerzijds en de Toegepaste Taalwetenschap anderzijds. Mogelijke thema’s zijn eerste of tweede taalontwikkeling, -verwerking, -onderwijs, discourse analyse, sociolinguïstiek, lexicografie en vertaalwetenschap.

In cooperation with ABLA and BeNeCLA, Anéla organizes the Anéla Spring Conference 2010. The theme is “Cognitive approaches to Applied Linguistics”, focusing on the interface between cognitive linguistic, functional or other usage-based approaches to the field of Applied Linguistics. Possible themes are language (L1 or L2) acquisition, processing, teaching, discourse analysis, sociolinguistics, lexicography and translation studies.

En collaboration avec l’ABLA et BeNeCLA, l’Anéla organise sa « Journée d’études de printemps 2010 » sur le thème de l’application des approches cognitives, fonctionnelles et ‘basées sur l’usage’ en linguistique appliquée. Thèmes possibles sont acquisition du langage (L1 et L2), traitement du langage, développement langagier, enseignement des langues, analyse textuelle, analyse du discours, sociolinguistique, lexicographie et traductologie

Abstracts (200 words/woorden/môts)
voor/before/avant 31 januari/January/Janvier 2010
Indienen via: http://linguistlist.org/confcustom/anela2010

For more detail see: http://www.anela.nl

Notification of acceptance: 23 februari 2010

Organiserend comité : Marjolijn Verspoor, Rijksuniversiteit Groningen ; Elena Tribushinina, Universiteit Utrecht ; Esther Pascual, Rijksuniversiteit Groningen ; Jacqueline Evers-Vermeul, Universiteit Utrecht ; Laurent Rasier, Université Catholique de Louvain

Anéla (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap): http://www.anela.nl/
ABLA (Association Belge de Linguistique appliquée): http://www.abla.be/
BeNeCla (Belgian Netherlands Cognitive Lingusitics Association): https://benecla.com/

About benecla

Belgian Netherlands Cognitive Linguistics Association
This entry was posted in Congressen, Uncategorized. Bookmark the permalink.