Coglingdagen 4, call for papers

Call for abstracts
Coglingdagen 4, Antwerpen, 17 en 18 december 2010
Tweejaarlijkse bijeenkomst van de Belgian Netherlands Cognitive Linguistics Association (BeNeCLA)

English version below

Na geslaagde bijeenkomsten in Utrecht (2004), Leuven (2006) en Leiden (2008) vinden op vrijdag 17 en zaterdag 18 december 2010 de vierde cognitieve linguïstiekdagen van de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Cognitieve Taalkunde (BeNeCLA, https://benecla.com/ ) plaats te Antwerpen, aan de Universiteit Antwerpen en Lessius Antwerpen. Deze dagen willen een platform bieden aan cognitief georiënteerde onderzoekers uit Nederland en België. Ze hebben als doel de discussie over onderzoeksresultaten, methodologie en lopende projecten aan te zwengelen. De Coglingdagen bieden expliciet aan beginnende onderzoekers, promovendi en studenten de gelegenheid hun werk voor te stellen. Alle geïnteresseerde onderzoekers werkzaam binnen het kader van de cognitieve linguïstiek worden dan ook van harte uitgenodigd een abstract in te sturen.

Plenaire sprekers
Ronny Boogaart (Universiteit Leiden)
Kristin Davidse (Katholieke Universiteit Leuven)
Irene Mittelberg (RWTH University Aachen)
Ted Sanders (Universiteit Utrecht)

Abstracts
Abstracts voor posters of presentaties (20 minuten plus 10 minuten voor discussie) bevatten maximaal 600 woorden inclusief referenties en worden anoniem beoordeeld.
Ze geven duidelijk de onderzoeksvragen en onderzoeksmethode weer, de geanalyseerde data en (verwachte) resultaten.
De abstracts zullen anoniem worden beoordeeld en dienen daarom elektronisch ingediend in pdf-of Word-formaat, zonder expliciete verwijzing naar de auteur(s).
Gelieve in uw mail volgende informatie te vermelden: naam van de auteur, titel van de bijdrage en affiliatie. Gelieve ook te vermelden of u met uw bijdrage in aanmerking wenst te komen voor een lezing of poster.

Deadline inzending: 30 april 2010
Mededeling selectie: 20 juni 2010

Contactadres: coglingdagen2010@lessius.eu

Adviserend comité
Ronny Boogaart (Universiteit Leiden), Tine Breban (FWO – KU Leuven), Bert Cappelle (Hogeschool Gent), Alan Cienki (Vrije Universiteit Amsterdam), Timothy Colleman (UGent), Bert Cornillie (FWO – KU Leuven), Liesbeth Degand (UCLouvain), Walter De Mulder (Universiteit Antwerpen), Jan Nuyts (Universiteit Antwerpen), Esther Pascual (RU Groningen), Elena Tribushinina (Universiteit Antwerpen), Lieven Vandelanotte (FUNDP Namur), Marjolein Verspoor (RUGroningen),

Organiserend comité
Frank Brisard (Universiteit Antwerpen), Geert Brône (Lessius Antwerpen en KU Leuven), Astrid De Wit (Universiteit Antwerpen), Liesbet Heyvaert (FWO – KU Leuven), Tanja Mortelmans (Universiteit Antwerpen), Paul Sambre (Lessius Antwerpen en KU Leuven)

English version

Call for abstracts
Cogling days 4, Antwerp, 17th and 18th December 2010
Biennial meeting of the Belgian Netherlands Cognitive Linguistics Association (BeNeCLA)

After three fruitful meetings in Utrecht (2004), Leuven (2006) and Leiden (2008), Antwerp is hosting the fourth biennial conference of the Belgian Netherlands Cognitive Linguistics Association (BeNeCLA, https://benecla.com/ ). The event is jointly organized by the University of Antwerp and Lessius University College Antwerp on Friday 17th and Saturday 18th December 2010. The two-day conference offers a venue for researchers from the Low Countries to present and discuss their research results in the various strands of cognitive linguistics. It explicitly aims at offering junior researchers, including doctoral students and postdocs, the opportunity to present their (ongoing) work. All interested scholars working in the field of cognitive linguistics or related areas are invited to submit an abstract for the conference.

Plenary speakers
Ronny Boogaart (University of Leiden)
Kristin Davidse (University of Leuven)
Irene Mittelberg (RWTH University Aachen)
Ted Sanders (University of Utrecht)

Abstracts
We invite abstracts for poster presentations and regular conference papers (20 min. talk plus 10 min. discussion), the length of which should not exceed 600 words, including references and data. Paper proposals are expected to clearly formulate the main research question(s), methodology, dataset and (expected) results.
They will be reviewed anonymously and cannot therefore include any reference to the identity of the author. In the body of your email, please include the following information: author’s name and affiliation and title of the submission. Please also indicate whether you would like your abstract to be considered for a regular or a poster presentation.

Abstracts have to be submitted electronically, as attachment files in PDF format, to the following address:
coglingdagen2010@lessius.eu

Deadline for submission: 30th April 2010
Notification of acceptance: 20th June 2010

Scientific committee
Ronny Boogaart (Universiteit Leiden), Tine Breban (FWO- KU Leuven), Bert Cappelle (Hogeschool Gent), Alan Cienki (Vrije Universiteit Amsterdam), Timothy Colleman (UGent), Bert Cornillie (FWO- KU Leuven), Liesbeth Degand (UCLouvain), Walter De Mulder (Universiteit Antwerpen), Jan Nuyts (Universiteit Antwerpen), Esther Pascual (RU Groningen), Elena Tribushinina (Universiteit Antwerpen), Lieven Vandelanotte (FUNDP Namur), Marjolein Verspoor (RUGroningen),

Organizing committee

Frank Brisard (Universiteit Antwerpen), Geert Brône (Lessius Antwerp – KU Leuven), Astrid De Wit (Universiteit Antwerpen), Liesbet Heyvaert (FWO- KU Leuven), Tanja Mortelmans (Universiteit Antwerpen), Paul Sambre (Lessius Antwerp – KU Leuven)

About benecla

Belgian Netherlands Cognitive Linguistics Association
This entry was posted in CogLingDays 2010, Uncategorized. Bookmark the permalink.